Přehled činnosti AEH za rok 2013

Přehled činnosti AEH za rok 2013 ve spolupráci s Esperantským klubem dr. Schulhofa v Pardubicích

1)   Pravidelné schůzky pardubických členů AEH a EK se konají každé pondělí od 17 hod. kromě letních prázdnin a vánočních svátků. Tedy za celý školní rok se jich uskutečnilo v Pardubicích 37, průměrně  se 6 až 8 členy našimi členy. Krom toho nás několikrát navštívili  esperantisté z jiných klubů, 2x  z E-mentálu Praha, z Bozkova, z Jaroměře, též francouzský esperantista Claude Martins.

Ve schůzkách máme pestrou náplň. V klubovně máme obrazovku, tak promítáme občas zajímavosti v češtině, které jednotlivě přímo překládáme do esperanta, nebo z videa v esperantu,  překládáme do češtiny.

K jednání je vždy mnoho záležitostí, kupř. o spolupráci s  Ústředím neziskových organizací,  Klubu přátel Pardubic,  spoluorganizování jazykových seminářů ve Skokovech, dotaz a vyplňování dotazníků pro možnou dotaci, možnost účasti na setkáních jiných klubů a v posledních měsících se snažíme o nové webové stránky AEH. Dosud nemáme dost zkušeností, ale chtěli bychom s nimi seznámit veřejnost už v lednu 2014.

2)  AEH koupil novou vývěsní propagační skříňku  za 7 000 Kč a devět měsíc trvalo, než jsme dostali povolení od Magistrátu, ji připevnit na stěnu vedle velké prodejny pekárny Hrubý, na hlavní pardubické ulici, na  Třídě Míru. O skříňku se stará Mirka Kosnarová.

3) Každý měsíc vydáváme měsíčník Informilo a čtvrtletně kulturní přílohu Antauen, který sestavujeme, kopírujeme na kopírce a expedujeme ze soukromí.  Časopis posíláme na 160 adres do celé republiky, včetně 30 členům do 17 zemí.  Před víc jak 10 lety jsme měli přes 200 členů, ale  proti stáří  a různým nemocem nic nezvládneme, tak nás víc ubývá než přibývá.

  4) Letos největší akcí bylo zorganizování 3denního autokarového výletu do  německého města Herzberg am Harz, které se v posledních 6ti letech pyšní druhým názvem „Esperantské město“ a stalo se tak známým pojmem mezi zahraničními esperantisty. Protože jsme cestou navštívili kromě Herzbergu  i Lipsko a Drážďany, vydali jsme pro všech 45 účastníků jak v češtině, tak v esperantu příručku – o zajímavostech těchto měst a okolí. Zajištění noclehů, stravování, zasedací pořádek, odpovídání na různé dotazy přihlášených zabralo několik měsíců.  Ale celý výlet na konci června 28.-30.6.2013 byl pěkný, viděli jsme hodně zajímavostí a poznali jsme milé a sympatické lidi.

5)   Během celého roku se účastnili členové pardubické skupiny různých setkání ve  Svitavách, Skokovech,  Nymburku, Šumperku, Vyškově, Zminném, SES ve  slovenském Martině a v pražském klubu. Poslední akcí naší organizace byl Zamenhofův večer k výročí jeho narození. Sešlo se nás 15. Čtyři členové pěveckého souboru Návrat nám koncertovali  za doprovodu piana a zazpívali jsme si  koledy u  ozdobeného  stromečku.

                                                    Zapsala J.Rýznarová   19.12.2013.

Web používá cookies. Více informací

Web používá cookies. To jsou soubory které jsou uloženy ve vašem počítači. Cookies slouží ke sledování návštěvnosti, počítání prokliků atd. Kliknutím na "OK" toto berete na vědomí

Zavři okno