Dotazník na 103. mezinárodní kongres UEA esperantistů 2018 Lisabon Portugalsko

Dotazník na zjištění zájmu o účasti na kongresu v Lisabonu ve dnech od 28.7.2018 do 4.8.2018. V závislosti na počtu zájemců se pokusíme zajistit levnější ...
Obsaženo v Aktuality

Mezinárodní setkání ve Svitavách

22/9-28/9: Mezinárodní setkání ve Svitavách Týdenní akce Klubu přátel esperanta ve Svitavách, kteří organizují Mezinárodní setkání ve Svitavách ve dnech 22. až 28. září 2017.
Obsaženo v Aktuality

46. jazykový seminář Skokovy

Ve dnech 7.9.2017 – 10.9.2017 se ve Skokovech uskuteční již 46. jazykový seminář pro esperantisty i neesperantisty včetně začátečnického kurzu. Přihlášky: drahotova@esperanto.cz
Obsaženo v Aktuality