Kontakty

Dostupný jazyk: csČeština eoEsperante

Svaz zdravotně postižených esperantistů z.s.
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
Identifikační číslo: 46414258
aeh@esperanto-aeh.eu
Výpis ze spolkového rejstříku

předsedkyně SZPE
Lenka Angelová
U Suchého dubu 622
530 02  Pardubice
tel. 775 323 903
l.angelova@seznam.cz

pokladník
Ing. Stanislava Nováková
530 12  Pardubice
stanislavan@seznam.cz

jednatelka a redaktorka
Jarmila Rýznarová
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
aeh@esperanto-aeh.eu
 
vedoucí Mezinárodního klubu AEH
Pavol Petrik
Pečovská Nová Ves
+421 944 300 573
pavol907@gmail.com 
 

Svaz zdravotně postižených esperantistů založený v roce 1990 jako jediná organizace svého druhu v České republice a v Evropě.

Sdružuje zdravotně postižené občany, kteří ovládají, studují nebo se chtějí učit mezinárodní jazyk esperanto.

Pořádá pravidelné víkendové a týdenní semináře jako doplňkovou formu písemných kurzů pro zdokonalování konverzační praxe.

Pomáhá při seberealizaci invalidních občanů a dosažení jejich důvěry ve vlastní schopnosti.

Umožňuje navázat styky s lidmi stejně postiženými, stejného osudu a se stejnými zájmy ve všech zemích, s lidmi toužícími po přátelských vztazích.

Má nyní 155 členů, z toho 45 v 17 zemích mimo Českou republiku.

Stát se členem může každý kdo podá písemnou přihlášku, zachovává stanovy Svazu, aktivně se účastní života Svazu nebo jej podporuje materiálně.

Vydává a rozesílá pravidelně během celého roku časopis Informilo a jeho přílohu Antaǔen.

Předplatné činí 300 Kč za tištěné Informilo a 150 za informilo mailem, členský příspěvek je dobrovolný.

Předseda AEH:   Lenka Angelová

Vedoucí Mezinárodního klubu AEH: Pavol Petrik

Klub esperantistů doktora Schulhofa z.s.
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
Identifikační číslo:
46495398
klub@esperanto-aeh.eu
Výpis ze spolkového rejstříku

předsedkyně Klubu esperantistů dr. Shulhofa
Miroslava Kosnarová
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice