FVL – aŭ kiel la ĉeĥo sukcesis konsterni Brazilon

Biografion pri la vivo de eminenta ĉeĥo, kiu scipovis 104 lingvojn kaj verkis la unuan lernolibron de Esperanto por ĉeĥoj. Kompilis Jarmila Rýznarová. La libreton ni eldonis en malgranda eldonkvanto kaj vi povos akiri ĝin post interkonsento kun aŭtorino per telefono aŭ retposto (vidu la kontaktojn). Ĉe persona transpreno po Kĉ 50,- Ni havas lastajn […]

19. Esperanta tago

      La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni nun havas statuton kiel „enskribita societo“), ni informis la partoprenantojn pri la […]

101-a Universala kongreso UEA en slovakia urbo Nitra

La semajnon inter 23. 7. ĝis 30. 7. 2016 vizitis preskaŭ 1 300 esperantistoj el 60 landoj. La programo de la kongreso estis bunta kiel ĉiam, sed jam la unuan vesperon, kiam okazis Nacia vespero, la koncerto de profesia folklora danc-ensemblo Lúčnica en slovakiaj naciaj kostumoj, kiu estis prezentita sur la placo kaj povis spekti […]

Invitilo al la 7-a internacia kongreso de AEH

  Asocio de esperantistoj – handikapuloj en Pardubice elkore invitas vin al la 7-a internacia kongreso de AEH, kiu realiĝos en Ripozcentro Zámeček (Kasteleto) en Hodonín ĉe Kunštát en la tagoj de 21-a ĝis la 23-a aprilo 2017 kun sekvanta lingva seminario ĝis 28-a de aprilo 2017. La Ripozcentro Zámeček estas plene senbariera kun liftoj, […]