Lenka Angelová

La 18-an de marto 2021 forpasis pro kovim en la aĝo de nuraj 62 jaroj Lenka Angelová, prezidantino de AEH (Asocio de Esperantistoj – Handi-kapuloj) kaj aktiva membrino de la E-Klubo en Pardubice. Kiel filino de Jarmila Rýznarová ŝi estis dumviva esperantistino bone konata al multaj ĈEA – membroj kaj ankaŭ eksterlande. Profesie ŝi laboris […]

Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová (1929-2020) La 5-an de decembro 2020 forpasis ho­nora membrino de ĈEA, Jarmila Rýzna­rová el Pardubice. Ŝi naskiĝis la 13-an de decembro 1929 kiel Jar­mila Urbanová. Du ja­rojn ŝi studis en ko­mer­ca lernejo en Par­dubice, poste ŝi trairis plurajn pedagogiajn kursojn kaj submetiĝis al ekzameno pri tajpado kaj stenografio. Laboron de oficistino ŝi trovis […]

Lingva seminario

Estimataj geamikoj, ni kore invitas vin al lingva seminario, kiu en pasintaj jaroj ĉiam estis en Skokovy, sed nove okazos en aliaj lokoj. Aŭtune estos la seminario en malgranda urbeto Malá Skála en hotelo Kavka. Trafiko estos sen problemoj, la lokon vi atingos per trajno aŭ buso. ALIĜILO_2020 Ni ĝojatendos vin de la 17-a ĝis la […]

Lingva seminario – nuligita

Estimataj geamikoj, ni kore invitas vin al lingva seminario, kiu en pasintaj jaroj ĉiam estis en Skokovy, sed nove okazos en aliaj lokoj. Printempe estos la seminario en malgranda urbeto Malá Skála en hotelo Kavka. Trafiko estos sen problemoj, la lokon vi atingos per trajno aŭ buso. Devoligan aliĝilon vi ricevos januare. Ni ĝojatendos vin […]