Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová

Jarmila Rýznarová (1929-2020) La 5-an de decembro 2020 forpasis ho­nora membrino de ĈEA, Jarmila Rýzna­rová el Pardubice. Ŝi naskiĝis la 13-an de decembro 1929 kiel Jar­mila Urbanová. Du ja­rojn ŝi studis en ko­mer­ca lernejo en Par­dubice, poste ŝi trairis plurajn pedagogiajn kursojn kaj submetiĝis al ekzameno pri tajpado kaj stenografio. Laboron de oficistino ŝi trovis […]

Jaroslav Mráz

Jaroslav Mráz naskiĝis la 30-an de aprilo 1933 kaj mortis la 12-an de januaro 2005. Li iĝis esperantisto de la jaro 1949. En la jaroj 1951 – 1956 li studis en la filozofia fakultato de Karola universitato en Prago la ĉeĥan kaj rusan lingvojn kaj literaturon. Li laboris kiel instruisto en gimnazio Prachatice, poste en […]

Esperanta poeto MUD-ro Stanislav Schulhof

  Ĉeĥa poeto MUD-ro Stanislav Schulhof (fondinto de Esperanta origina poezio) Post pli longa tempo mi staris ĉe la tombo de la doktoro Stanislav Schulhof sur juda tombejo en Pardubice. Mi iomete purigis la tomban tabulon kaj denove legis la surskribojn pri li kaj pri lia familio. Lia edzino kaj la filo forpasis en nacistaj […]

Francisco Valdomiro Lorenz

Francisco Valdomiro Lorenz Ĉu eblas, ke unu homo povus dum sia vivo ellerni 80 ĝis 104 fremdajn lingvojn kun diversaj idiomoj? Ĉu vi scias, ke en Brazilo estas tiu homo honorigata kiel la plej granda lingvista scienculo en la mondo? Se vi volas ekkoni pli pri lia studado, pri lia vivo kaj verkoj, legu plu: […]

Komenio: Anĝelo de la paco

Komenio – anĝelo de la paco Jaroslav Mráz Antaŭ 410 jaroj, la 28an de marto 1592, naskiĝis en suda Moravio la plej granda pedagogo de la tuta mondo, Jan Ámos Komenský (Komenio, latinigite Comenius). Ankoraŭ dum lia vivo li estis nomata instruisto de nacioj. La angla parlamento, la sveda kanceliero kaj la franca ĉefministro invitis […]