NOVA EKSPOZICIO EN SVITAVY

La 9-an kaj la 10-an de junio 2017 en la Esperanto-muzeo de la bela ĉeĥa urbo Svitavy estis inaŭgurita tutjara ekspozicio “La homo kontraŭ Babelo”. Ĝi estas instalita omaĝe al la 100-jara jubileo de la forpaso de la iniciantinto de Esperanto la Majstro L.L. Zamenhof. Sur diversaj paneloj kaj en multaj vitrinoj vizitantoj povas vidi […]

Por ekspozicio en Francio

Karaj samideanoj, Ni skribas al vi kiel nova grupo de Esperantistoj en la malgranda urbo Parthenay, en la okcidenta parto de Francio. Krom kursoj jam organizitaj,unu el niaj venontaj iniciatoj por konigi al lokala popolo, la internacian lingvon, okazos post kelkaj semajnoj: estos ekspozicio kaj diversaj eventoj organizotaj en la biblioteko de nia urbo kie […]