Jaroslav Mráz

Jaroslav Mráz narodil se 30. 4. 1933, zemřel 12. 1. 2005. Esperantistou byl od roku 1949. V letech 1951 – 1956 studoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze český a ruský jazyk a literaturu. Pracoval jako profesor na gymnaziu v Prachaticích, později v Rokycanech, v letech 1972 – 1976 na Pedagogické fakultě v Plzni. […]

Esperantský básník MUDr. Stanislav Schulhof

MUDr. Stanislav Schulhof (12. listopad 1864 Horní Bradlo-Lipka, Pardubický kraj – 18. srpen 1919 Pardubice) byl českým esperantistou, zubním lékařem v Pardubicích, esperantským a českým básníkem, zakladatelem Klubu esperantistů v Pardubicích. Spolu se svými přáteli byl nositelem bohatého kulturního života v tomto městě.Narodil se v osadě Lipka, nyní patřící do obce Horní Bradlo v Pardubickém […]

František Vladimír Lorenc

Je možné, aby se člověk za svůj jediný život naučil 80 až 104 cizích řečí a různých nářečí? Víte, že se takový člověk narodil v naší zemi a v mládí žil poblíž města Čáslav a že jeho rodný domek ještě existuje ? Víte, že v Brazílii je tento člověk uctíván jako největší jazykovědec na světě a který tam […]

Komenský – z Wikipedie

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592, jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670, Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným […]

Josef Vaněček

Josef Vaněček byl český esperantista, zakladatel, předseda a čestný předseda Svazu zdravotně postižených esperantistů. Narodil se 7. ledna 1923 v Děvíně u Bratislavy, zemřel 8. ledna 1998 v Pardubicích. Po základní škole v Trnavě absolvoval reálné gymnázium v Brně, kurz elektrotechniky na technické fakultě v Brně. Hned po druhé světové válce vstoupil do armády. Po absolutoriu na vojenské důstojnické škole […]