125. výročí esperanta

Svaz zdravotně postižených esperantistů s Klubem esperantistů doktora Schulhofa v Pardubicích neskládá ruce v klín. Jednak se blíží jeho 6. Mezinárodní kongres, který v září 2012 organizuje ve Štířím Dole u Krucemburku, jednak 26. července je 125. výročí esperanta, které by se mělo veřejnosti … Pokračovat ve čtení

Informila

Náš časopis informilo je importován do redakčního systému WordPressu