Zamenhofův večer

    V pondělí 16. prosince 2013 v 17 hodin se sejdeme v naší klubovně Na Okrouhlíku, abychom si připomněli zakladatele našeho jazyka Esperanto. Večer prožijeme v předvánoční atmosféře s koledami a cukrovím u stromečku. Doufáme, že se sejdeme v hojném … Pokračovat ve čtení

Zájezd do Německa

čeština není dostupná

časopisy

Pro členy vydáváme a rozesíláme měsíčně časopis INFORMILO (8 stran formátu A5)  a 4x do roka kulturní přílohu ANTAUEN (4strany formátu A5). Vše ve vlastní režii (dotováno z členských příspěvků). Informilo se vydává  měsíčně pro 180 členů z celé republiky včetně … Pokračovat ve čtení

Pravidelná činnost

Pravidelné schůzky členů se konají každé pondělí. Také pořádáme 1x do roka sobotní jazykový seminář, 2x do roka týdenní jazykový seminář spojený s relaxací (ranní cvičení, procházky, s možností masáží). Dosud proběhlo již 36 těchto seminářů.

Zájezd

Chceme letos uspořádat autobusový zájezd pro naše členy do německého města Herzberg, které je známé jako město esperanta. Tamní představitelé města jsou prý esperantu velmi příznivě nakloněni a budují město v jeho duchu.