19. esperantský den

19. Esperantský den (4.6. 2016)

Mirka a Lenka
Stáňa

 

První sobotu v červnu se v kavárně Pardubického zámku sešlo 45 esperantistů a jejich rodinných příslušníků. Po kratičké členské schůzi, na které se odsouhlasilo upravené znění stanov AEH, pro změnu organizace na zapsaný spolek jsme seznámili účastníky s plánem další činnosti svazu a klubu. Další letošní akcí bude účast na UK v Nitře, na příští rok připravujeme sjezd AEH a jazykový seminář v Zámečku Hodonín u Kunštátu v termínu 21.-27.4.2017.

Naše setkání zpestřila herečka pí Stáňa Hošková z Dobříše předvedením postavy Elišky Pomořanské v hodinovém programu. Kdyby nás ve škole seznamovali s historií našeho státu podobným způsobem, určitě bychom si dějiny lépe pamatovali. Paní Stáňa byla za svůj výkon odměněna velkým potleskem a my byli pochváleni za zprostředkování krásného kulturního zážitku.

Po obědě nás Margit v krátkosti ještě seznámila se zajímavostmi ze života krále Karla IV. a nastal čas pro zprávičky z klubů a kroužků účastněných esperantistů. Protože nám počasí přálo, šli jsme se na závěr setkání projít po zámeckých valech. S jejich historií i výhledy na město seznamoval průběžně účastníky Pavel Nechvíle.

Pohled na účastníky setkání

Rybitví – oslava 100 let esperanta v Pardubicích

Klub esperantistů doktora Schulhofa a Svaz zdravotně postižených esperantistů (AEH) oslavil 100 let esperanta v Pardubicích ve dnech 3. – 5. 7. 2009. Sjelo se 44 účastníků. Přijeli z mnoha míst České republiky, ale i z ciziny: Na předsednickém stole kromě české stály vlaječky z Bulharska, Dánska, Francie, Holandska, Koree, Německa a Polska. Setkání se konalo v sále Stavební školy v Rybitví u Pardubic.
Již v pátek si esperantisté popovídali, prohlédli mnoho kronik a zazpívali si při harmonice.

V sobotu dne 4. 7. 2009 bylo zahájeno slavnostní zasedání esperantskou hymnou a poslechem krásného dueta na flétny. Setkání pozdravila paní místostarostka Pardubic, zástupci esperantistů ze zúčastněných zemí a pak i zástupci esperantských kroužků a klubů z Česka.

Následovalo promítání fotografií a vyprávění o stoleté historii kroužku.
Odpoledne nás seznámily členky Esperantského klubu doktora Schulhofa s životem zakladatele. Měl devět sourozenců, byl nejen velmi nadaným člověkem, vlastencem a lidumilem, ale i básníkem, žurnalistou, redaktorem a spisovatelem. Do dějin esperantské literatury se zapsal jako první lyrický básník. Přítomní měli možnost slyšet některé jeho básně.
Pak vzpomínali nejstarší členové klubu, nebo ti, co nemohli přijít, své vzpomínky poslali. Úsměvná byla vzpomínka jedné členky, když nabízela zahraničnímu esperantistovi na doplnění večeře, že mu ještě uvaří dědečka. / V esperantu si snadno spletete dědečka a vejce. Dědeček -avo, vejce- ovo./ Host zdvořile odpověděl, že už je sytý, a dědečka si nežádá.
Oldřich Hrubeš z Dánska vyprávěl o nesnázích v době totality, kdy po návštěvě esperantistů ze západu byl v době totality tak vyslýchán, že si chtěl sáhnout na život. Pak prchl za hranice a znovu sem přijel teprve po revoluci. Teď každoročně navštěvuje na dva měsíce Pardubice. Z Holandska přijel další bývalý člen pardubickéko esperantského klubu – Zdeněk Zeman. S vděčností vzpomínal na holandské esperantisty, kteří se ho ujali, když také v době totality odešel do zahraničí. Asi byste mu nehádali 82 let. Stále úspěšně podniká, jezdí na motocyklu, řídí své letadlo. Říká, že ve svěžesti ho drží jeho práce.
Potěšila nás přítomnost mladých. Z Koree přijeli do Česka sourozenci Park. Mají zde pobýt nějaký čas, než začne v Liberci kongres esperantské mládeže. Oni i další esperantisté se jeli podívat na výstavu k výročí esperanta v městské knihovně a prohlédnout Pardubice.
Po večeři zase byla možnost navštívit blízké Lázně Bohdaneč.
V neděli ráno někteří odjížděli, někteří využili možnosti navštívit Holice a Třebechovice.
To už jsem ujížděli k domovům a těšili jsme se, že se zase zanedlouho setkáme v Polsku v rodišti zakladatele esperanta dr.L.L.Zamenhofa-Bialystoku Na Mezinárodním esperantském kongrese.

Převzato z webu http://www.ceska-trebova.cz/100-let-esperanta-v-pardubicich/d-2979

100 LET ESPERANTA V PARDUBICÍCH

Esperanto v Pardubicích

Město Pardubice bylo a je součástí historického, kulturního a společenského dění. V roce 2009 oslavilo 100 LET ESPERANTA V PARDUBICÍCH. Při této příležitosti Klub esperantistů doktora  Schulhofa vydal publikaci  100_let_EK_Pardubice. (PDF cca 9MB, otevře se v novém okně).