Zájezd do Německa

čeština není dostupná

časopisy

Pro členy vydáváme a rozesíláme měsíčně časopis INFORMILO (8 stran formátu A5)  a 4x do roka kulturní přílohu ANTAUEN (4strany formátu A5). Vše ve vlastní režii (dotováno z členských příspěvků). Informilo se vydává  měsíčně pro 180 členů z celé republiky včetně … Pokračovat ve čtení

Pravidelná činnost

Pravidelné schůzky členů se konají každé pondělí. Také pořádáme 1x do roka sobotní jazykový seminář, 2x do roka týdenní jazykový seminář spojený s relaxací (ranní cvičení, procházky, s možností masáží). Dosud proběhlo již 36 těchto seminářů.

Zájezd

Chceme letos uspořádat autobusový zájezd pro naše členy do německého města Herzberg, které je známé jako město esperanta. Tamní představitelé města jsou prý esperantu velmi příznivě nakloněni a budují město v jeho duchu.

125. výročí esperanta

Svaz zdravotně postižených esperantistů s Klubem esperantistů doktora Schulhofa v Pardubicích neskládá ruce v klín. Jednak se blíží jeho 6. Mezinárodní kongres, který v září 2012 organizuje ve Štířím Dole u Krucemburku, jednak 26. července je 125. výročí esperanta, které by se mělo veřejnosti … Pokračovat ve čtení