100. světový kongres esperantistů v Lille

Autokarový zájezd na jubilejní 100. světový kongres esperantistů do severofrancouzského města Lille (z pohledu organizátorky) 25.7. – 1.8.2015  Po zvládnutí všech organizačních úkolů před odjezdem včetně shánění náhradníků jsme odjeli z Pardubic v plánovaném termínu a v pohodě. Na dalších nástupních místech jsme vyzvedli všechny účastníky kromě V. Kaprála, kterého bohužel zrovna odvezli do nemocnice. V Drážďanech jsme nabrali 9 […]

Výročí Stanislava Schulhofa

12. listopadu 1864 (před 150 roky) se narodil Stanislav Schulhof, pardubický zubní lékař, nadšený znalec a propagátor esperanta, o němž napsal řadu článků v českém i zahraničním tisku. Byl zakladatelem esperantského klubu v Pardubicích v roce 1909.