Světový kongres UEA 2014

Světový kongres esperantistů již po devadesáté deváté se uskuteční v Argentině v Buenos Aires od 26.7. do 2.8. 2014 za účasti 600 osob z 55 zemí a nebudou potřebovat tlumočníky. Svůj 99. Kongres pořádá jako obvykle UEA – Universala Esperanto-Asocio (Světová esperantská organizace se sídlem v nizozemském Rotterdamu). Od nás se zúčastní dva členové z […]

18. Esperantský den v Pardubicích

  na 18. Esperantský den v Pardubicích kdy: v sobotu 14. června 2014 kam: integrační centrum KOSATEC,Sladkovského 2824,Pardubice Kdy co bude? 10:00 – začínáme 10:30 – zazpívá nám pěvecký sbor Návrat 11:00 – „S esperantem do světa“ – Dr. Petr Chrdle 12:00 – prohlídka integračního centra 12:30 – oběd (co bude, nevíme) 13:30 – o […]

Přehled činnosti AEH za rok 2013

Přehled činnosti AEH za rok 2013 ve spolupráci s Esperantským klubem dr. Schulhofa v Pardubicích 1)   Pravidelné schůzky pardubických členů AEH a EK se konají každé pondělí od 17 hod. kromě letních prázdnin a vánočních svátků. Tedy za celý školní rok se jich uskutečnilo v Pardubicích 37, průměrně  se 6 až 8 členy našimi členy. […]

Zamenhofův večer

V pondělí 16. prosince 2013 v 17 hodin se sejdeme v naší klubovně Na Okrouhlíku, abychom si připomněli zakladatele našeho jazyka Esperanto. Večer prožijeme v předvánoční atmosféře s koledami a cukrovím u stromečku. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.