Zpráva o činnosti Svazu zdravotně postižených esperantistů za rok 2014 a 2015

1) Pravidelné schůzky pardubických členů SZPE se konají každé pondělí od 17 hod. kromě letních prázdnin a vánočních svátků. Tedy za celý školní rok se jich uskutečnilo v Pardubicích 37, průměrně se 6 až 8 pardubickými členy. Krom toho nás několikrát navštívili esperantisté z jiných klubů, z E-mentálu Praha, z Bozkova, z Jaroměře, též německý […]

Rybitví – oslava 100 let esperanta v Pardubicích

Klub esperantistů doktora Schulhofa a Svaz zdravotně postižených esperantistů (AEH) oslavil 100 let esperanta v Pardubicích ve dnech 3. – 5. 7. 2009. Sjelo se 44 účastníků. Přijeli z mnoha míst České republiky, ale i z ciziny: Na předsednickém stole kromě české stály vlaječky z Bulharska, Dánska, Francie, Holandska, Koree, Německa a Polska. Setkání se […]

100 LET ESPERANTA V PARDUBICÍCH

Esperanto v Pardubicích Město Pardubice bylo a je součástí historického, kulturního a společenského dění. V roce 2009 oslavilo 100 LET ESPERANTA V PARDUBICÍCH. Při této příležitosti Klub esperantistů doktora  Schulhofa vydal publikaci  100_let_EK_Pardubice. (PDF cca 9MB, otevře se v novém okně).

Informilo a Antaŭen

Časopis vychází pouze v esperantu. Pro členy vydáváme a rozesíláme měsíčně časopis INFORMILO (8 stran formátu A5) a 4x do roka kulturní přílohu ANTAŬEN (4strany formátu A5). Vše ve vlastní režii (dotováno z členských příspěvků). Informilo se vydává měsíčně pro 180 členů z celé republiky včetně 35 členů ze 16 zemí. Výtisky zdarma posíláme i do […]