aliĝio por 7.kongreso AEH Hodonín

Dostupný jazyk: Čeština Esperante

DEVIGA ALIĜILO

por la 7-a kongreso de AEH en Rekrea centro Zámeček Hodonín ĉe

Kunštát en la tagoj de 21.4. — 28.4.2017.

Nomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . naskiĝo . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Adreso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numero de pasporto . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viro* virino*

dieto: ne* jes* vegetarano* diabetulo* alia*

Mi partoprenos nur la kongreson* seminarion* tutan okazaĵon*

Mi povas kontribui al la programo por prelegi je temo . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kunligo per trajno* buso* per aŭtomobilo*

*bonvolu signi

noto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ……………….. dne …………. ………………………subskribo