Kontaktoj

Asocio de esperantistoj – handikapuloj
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
aeh@esperanto-aeh.eu

prezidantino de AEH
Lenka Angelová
U Suchého dubu 622
530 02  Pardubice
tel. 775 323 903
l.angelova@seznam.cz

kasisto
Ing. Stanislava Nováková
530 12  Pardubice
stanislavan@seznam.cz

sekretario kaj redaktorino
Jarmila Rýznarová
Na Okrouhlíku 953/21
530 03 Pardubice
tel. 466 611 941
aeh@esperanto-aeh.eu

gvidanto de internacia klubo AEH
Pavol Petrik
Pečovská Nová Ves
+421 944 300 573
pavol907@gmail.com