Fondo

Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj fondita en la jaro 1990 kiel unusola de sia speco en Ĉeĥa respubliko kaj en la Europo. aeh.gif

Sociigas handikapitajn civitanojn, kiuj posedas, studas aŭ volas ellerni la internacian lingvon Esperanto.

Aranĝas regulajn kursojn de Esperanto, ankaŭ korespondajn per ekstera formo, kiu respektas tempajn eblecojn de la partoprenantoj.

Organizas regulajn semajnfinajn kaj tutsemajnajn seminariojn kiel kompletigan formon de eksteraj kursoj por pliperfektigado de konversacia praktiko.

Helpas por la sinrealigo de invalidaj civitanoj kaj por la akiro de memfido pri propraj kapabloj.

Ebligas rilatojn kun la homoj same handikapitaj, de la sama sorto kaj kun la samaj hobioj en ĉiuj landoj, kun la homoj sopirantaj pri amikaj rilatoj.

Havas nuntempe pli ol 215 membrojn, el tiu nombro 50 geamikojn el 19 ne-ĉehaj landoj.  

Eldonas kaj ekspedas regule dum la tuta jaro gazeton Informilo  kaj kvaronjare almanakon Antaŭen. La abono estas 15€,  jarkotizo estas libervola.INFORMILO_2006_12_html_346e1f17

Prezidanto de AEH: Lenka Angelová

Gvidanto de Internacia klubo AEH: Pavol Petrik