Demandilo por la 103-a Universala kongreso de UEA en la jaro 2018 en Lisbono Portugalio

Dependas pri nombro de interesuloj, ke ni provu mendi komunajn pli malmultekostajn flugbiletojn kaj tranoktadon. Sed ekskursojn tra la urbo Lisbono kaj ĉirkaŭaĵo pere de propra buso, kiel ni sukcesis en pasintaj kongresoj, ni ne organizos.

La 45-a LINGVA SEMINARIO en HODONÍN ĉe KUNŠTÁT

La 45-a LINGVA SEMINARIO en HODONÍN ĉe KUNŠTÁT de la 24-a ĝis la-28-a de aprilo 2017 Kutime la lingvaj seminarioj sub gvidado de Jindřiška Drahotová okazas en Skokovy. Ĉi-foje ĝi okazis en Hodonín ĉe Kunštát tuj post la AEH-kongreso de … Mi legas pli

19. Esperanta tago

La 19-a Esperanto-tago (4. 6. 2016) La unuan junian sabaton, en kastel-kafejo en Pardubice, renkontiĝis 45 esperantistoj kun siaj familianoj kaj kelkaj konatoj. Post nelongedaŭra jarkunsido, ĉe kiu estis traktita la nepra ŝanĝo (preskribita de la leĝo – konkrete ni … Mi legas pli